Carly Discord Bot Logo

Carly Discord Bot

Invite Carly Bot to your server for Turkish and English language supported registration commands. Get started with Carly Discord Bot today!

0 upvotes in December

Carly Discord Bot Described:

Turkish and English language supported registration bot => Türkçe ve İngilizce dil destekli kayıt botu

Türkçe (Go down for English)

----------------Carly Bot Açıklama----------------

Carly sizin sunucunuz için kayıt kolaylığı sağlamaktadır.Geçelim kullanıma.

Çok Önemli Not: Carly Kesinlikle bir otomatik kayıt botudur teyitli kayıt botları ile karıştırılmamalıdır.Sunucu sahibinin ve yetkililerinin rol verme üzerine bir komutu yoktur…

----------------Carly Bot Kullanımı----------------

Carly sunucunuza geldiğinde tek yapmanız gereken “c!yardım” yazmaktır.

Ardından yardım size “c!kayıtsistemi” yazmanısı söyleyecektir.

"c!kayıtsistemi komutu size botun kayıt sistemini kurmanız için yardımcı olacaktır.

Normal üye Kayıtsız Üye ve Erkek Kız rolleri sunucuda bulunmak zorundadır.

Kayıt komutuna artı olarak “c!isim ayarla” yazarakta kişinin başına gelecek tagı ismi belirleyebilirsiniz.

Kayıt sistemini tamamen kurduktan sonra tekrar “c!kayıtsistemi” yazdığınızda bot size herşey tamam artık açabililirsiniz diyecektir.

Ondan sonra “c!kayıtsistemi aç” yazarak sistemi açıyoruz.

Sunucuya gelen kişiye özel 1 dakika sonra kapanacak bir oda açılır ve odada ondan kayıt olması istenir.

“c!kayıt isim yaş cinsiyet” yazınca oda kendiliğinden kapanır ve kayıtsız rolünü alarak ona normal üye rolü verir.

Herhangi bir sorunda bota “c!sahip (sebep)” yazarak beni sunucunuza davet edebilirsiniz,

“c!davet” yazarak sunucuma gelebilirsiniz.(“c!davet”'i sadece Yönetici yetkisi olanlar yapabilir o yüzden içiniz rahat olsun reklam yapmıyoruz.)

“c!davet et” yazarak insanlar kendi sunucusuna Carly’i davet edebilirler.

Kayıt komutlarına sadece “Rolleri Yönet” yetkisi olanlar erişebilir.

----------------Carly Bot Komutları----------------

c!yardım = Kayıt sistemini ayarlamanız için size başlangıcı gösterir.

c!kayıtsistemi = Kayıtsistemini ayarlayana kadar size komutlar verir.Sonrasında açıp kapamaya ve sıfırlamaya yarar. “c!kayıtsistemi aç/kapat/sıfırla”

c!erkek = Erkek rolünü ayarlamanıza veya sıfırlamanıza olanak sağlar. “c!erkek ayarla/sıfırla”

c!kız = Kız rolünü ayarlamanıza veya sıfırlamanıza olanak sağlar. “c!kız ayarla/sıfırla”

c!kayıtsız = Kayıtsız rolünü ayarlamanıza veya sıfırlamanıza olanak sağlar. “c!kayıtsız ayarla/sıfırla”

c!normal = Normal üye rolünü ayarlamanıza veya sıfırlamanıza olanak sağlar. “c!normal ayarla/sıfırla”

c!isim = Kayıt olan üyelerin isimlerinin başına gelecek yazıyı ayarlamanızı sağlar. “c!isim ayarla/sıfırla”

c!kayıt = Gelen kişilerin kayıt olmasını sağlar. “c!kayıt isim yaş cinsiyet”

c!davet = Sadece yöneticiler kullanabilir. Bot sahibinin sunucusunun bir linkini atar.

c!davet et = Carly’i sunucuna davet etmen için bir davet linki verir.

c!sahip = Bot sahibini sunucuya çağırmanızı sağlar. “c!sahip (sebep)/sil”

c!kayıtsistemi ayarlar = Kayıtsisteminin mevcut ayarlarını gösterir.

----------------English----------------

----------------Carly Bot Explanation----------------

Carly provides ease of registration for your server.Let’s use it.

Very Important Note: Carly is definitely an automatic registering bot. It should not be confused with confirmed recording boots. The owner and officials do not have a command on role play…

----------------Carly Bot Use of----------------

When Carly arrives at your server, all you have to do is type “c!help”.

The help will then tell you to write “c!registersystem”

The “c! registersystem” command will help you install the registrar of the bot.

Regular member Unregistered Member and Male Female roles must be on server.

By typing “c!name” as a plus to the registration command, you can specify the name of the tag per person.

Once you have completely set up the registry, type “c!registersystem” again and the bot will tell you that everything is ok.

Then we open the system by typing “c!registersystem on”

A room is opened for the person for 1 minutes coming to the server and a room is requested to register.

“c!register name age gender” english room is a normal member of the spontaneous closing and taking the role of indifferent.

You can invite me to your server by typing “c! Owner (reason)” in any problem,

You can come to my server by typing “c!invite”. (“c!invite” can only be made by those with Administrator privileges, so we don’t advertise for peace of mind.)

By typing “c!invite me”, people can invite Carly to their server.

Only those who have “Manage Roles” authority can access the registration commands.

----------------Carly Bot Commands----------------

c! help = Shows you where to start the registersystem.

c! registersystem = Gives you commands until you set registers. It is then used to turn on/off and reset. “c! turn on/off/reset system”

c! male = Allows you to set or reset the male role. “c! male set/reset”

c! female = Allows you to set or reset the female role. “c!female set/reset”

c! unregistered = Allows you to set or reset the unregistered role. “c!unregistered set/reset”

c! normal = Allows you to set or reset the normal member role. “c!normal set/reset”

c! name = Allows you to set the post of the names of registered members. "c!name set/reset "

c! register = Allows incoming contacts to register. “c!register name age gender”

c! invite = Only administrators can use. The bot assigns a link to the owner’s server.

c! invite me = Gives an invitation link to invite Carly to your server.

c! owner = Allows you to call the bot owner to the server. “c!owner (reason)/delete”

c!registersystem settings = Displays the current settings of the register system.

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Frequently Asked Questions

How do I add Carly Discord Bot to my server?

You can add Carly to your Discord Server by pressing 'Add Carly Discord Bot' on this page.

More Discord Bots

Pokétwo Discord Bot Banner
Pokétwo Discord Bot Logo
5,636
1.4M

The Pokémon experience, on Discord. Catch, level, and evolve Pokémon, trade and battle with friends, and more. All free and open source.
Dank Memer Discord Bot Banner
Dank Memer Discord Bot Logo
4,237
9.3M

Meet the largest in-app indie game on Discord. A currency and fishing game for catching creatures, collecting items, robbing your friends, taking care of pets, building skills, and more!

Information

Prefix: c!
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: ৳๖̶̶̶ζ͜ Heraeth ?#0010