Logo for JM6

JM6 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: <>
Created by: ?Thex?#7334
JM6 to polski bot służący do jebana MEE6

JM6 TO POLSKI BOT JM6 IS POLISH BOT

<>pomurz - komenda do pomocy

Komendy bota:

<>pinfo - komendy spisujące inne komendy

<>ppodstawy - komendy głównie do jebania MEE6

<>p4fun - komendy 4fun

<>pszukanie - komendy do szukania czegoś w necie

<>padministracyjne - komendy administracyjne

<>pautomod - info o automodzie

<>pconowego - pisze co dodano nowego

<>pkonfiguracja - informacja o konfiguracji bota

<>ppomoc - informacja o pomocy

<>psupport - link do serwera support

<>pzapros - link do zaproszenia bota

<>pstrona - link do strony internetowej bota