Logo for Martı

Upvote Martı


Gelişmiş Türkçe Müzik Botu /play /vol ve Daha Fazlası
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Martı

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

/play = Şarkıyı Başlatır.
/stop = Müziği Tamamen Kapatır.
/pause = Müziği Durdurur.
/resume = Durdurduğunuz Müziği Tekrar Başlatabilirsiniz.
/vol = Müziğin Sesini Ayarlar.
/owner = Bot Sahibinin Profilini Gösterir.
/ping = Botun Pingini Gösterir.
/site = Botun Sitesini Gösterir

Check out the home page for the full Discord Bot List.