Logo for Platinum BOT

Upvote Platinum BOT


Resimli Giris Çıkıs Mesajı, Moderasyon, Kullanıcı Komutları ve Daha Fazlası!
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Platinum BOT

p!1vs1 @kisi :: Etiketlediğinize Savaş Açar.

p!8ball :: Sorunuza Sevap Verir.

p!afk :: Afk Olmanıza Yarar.

p!alkış :: Alkışlar.

p!alıntıla :: Alıntılar.

p!ara155 :: Polisi Arar.

p!ascii :: Mesajınızı Ascii Şekilde Atar.

p!avatar :: Profil Resminizi Gösterir.

p!aşk-ölçer @kisi :: Aşk Ölçer.

p!banliste :: Sunucuda Banlananları Gösterir.

p!bayrak :: Bayrak Resmi Atar.

p!boksmaknesi :: Yumruk Atarsınız.

p!brawlstars (id) :: Brawlstars statsınızı atar.

p!davet :: Botun Davet Linkini Atar.

p!emoji-yazi (yazı) :: Emojili Yazar.

p!havadurumu (konum) :: Hava Durumunu Atar.

p!dogrulukcesaret :: Dogruluk Cesaret Oynar.

p!hackle :: Hackler.

p!hizmet :: Hizmetleri Gösterir.

p!icon :: Sunucu Resmini Atar.

p!kufurengel aç-kapat :: Küfür Engel Açar Kapar.

p!korkut :: Korkutur.

p!manzara :: Manzara Atar.

p!kac-cm :: Komedi Komutudur - Ölçer.

p!say :: Seslidekileri Sayar.

p!sil (1-100) :: Mesajları Siler.

p!slots :: Slotları Gösterir.

p!wasted :: Wasted Resmi Atar.

p!yapımcım :: Yapımcımı Gösterir.

Check out the home page for the full Discord Bot List.