Logo for Server Support

Server Support 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: ! (Customizable)
Created by: Umut#4648
Short link: discord.ly/server-support
EN | English and Turkish Language Supported Moderation and Server Protection Bot TR | İngilizce ve Türkçe Dil Destekli Moderasyon ve Sunucu Koruma Botu!
Upvote

ENGLISH:
If You Can’t Trust People, This Bot is For You 5 Protection Commands and Moderation Commands That You Can Edit Your Server!
Protection Commands:
Channel Protection, Role Protection, Bot Protection, Kick Protection, Ban Protection
Moderation Commands:
Auto Role, Auto Name Editing, Ad Protection and Member Counter!
(More Commands Will Be Added Later… Come to The Support Server for Suggestions!)

TÜRKÇE:
Eğer İnsanlara Güvenemiyor İseniz Bu Bot Tam Size Göre Toplamda 5 Adet Koruma Komutu ve Sunucunuzu Düzenleye Bileceğiniz Moderasyon Komutları!
Koruma Komutları:
Kanal Koruma, Rol Koruma, Bot Koruma, Kick Koruma, Ban Koruma
Moderasyon Komutları:
Otomatik Rol Verme, Otomatik İsim Düzenleme, Reklam Koruması ve Üye Sayacı!
(Daha Sonra Daha Fazlası Eklenecektir… Öneriler için Destek Sunucusuna Gel!)