Logo for Kaede

Kaede 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: + or @Shiina#1613
Created by: Berk ~#0134
Short link: discord.ly/shiina
Shiina tamamen Türkçe! Eğlence, moderasyon, müzik ve daha fazlası için sunucuna davet et! [7/24 AKTİF]
Upvote

Bot Tamamen %100 Tükçedir Botta 100+ Komut Mevcuttur.
Bot 12.04.2020 Tarihinde Yapılmaya Başlanmıştır
Botun Yapım Aşaması Halen Devam Etmektedir.
Botumuzun Üstünde Bir Çok Kişinin Emeği Vardır.
Botumuz Daha İyi Yollar Açmak İçin Varız.

Botumuzun Kısa Bilgileri ;

Yardım Menüsü : +yardım |
Kişisel Menü : +kullanıcı |
Müzik Komutları : +müzik |
Eğlence Komutları : +eğlence |
Yetkili Menüsü : +yetkili |
Gold Üye Komutları : +gold |
Moderasyon Komutları : +ayar |
Sunucu Koruma Komutları : +sunucu-koruma |