Logo for Słodziak

Upvote Słodziak


Słodziak (Sweetie) is a multipurpose bot. Has a lot of Categories e.g User, Information, 4Fun, Moderation, Administration, etc.
You can vote once every 12 hours.Back to Słodziak

Polish Community / Polska Społeczność:

.

Przed użyciem bota zapoznaj się z regulaminem (ToS), komenda to Srules (S to prefix, rules to nazwa komendy)
.

P: Co oznacza [] lub ()?
O: [] = argument jest wymagany | () = argument jest opcjonalny
.

Strona Główna

Staff

Reklama Słodziak

ToS Słodziak

Polityka Prywatności

Vip Słodziak

Polska Lista Komend
.

English Community / Angielska Społeczność:

.

Before using the bot, please read the rules (ToS), command is Srules (S is prefix, rules is name of command)
.

Q: What does [] or () mean?
A: [] = argument is required | () = argument is optional
.

Home Page

Staff

Ad Słodziak

ToS Słodziak

Privacy Policy

Vip Słodziak

English List Commands
.

Check out the home page for the full Discord Bot List.