Logo for Słodziak

Upvote Słodziak


❤️ I'm a Cute 24/7, Stable & Easy to Use Multipurpose Bot ❤️
English Community:

.

I’m a Cute 24/7, Stable & Easy to Use Multipurpose Bot

• Economy | Moderation | Invite Tracking | Giveaways | AutoRoles | Member Greetings | Tickets | Anime RP | Bump Reminder and more…
.

Before using the bot, please read the rules (ToS)
.

Q: What does [] or () mean?
A: [] = required | () = optional
.

Home Page

List of Commands

ToS Słodziak

Privacy Policy

Vip Słodziak
.

.

Polska Społeczność:

.

Jestem Uroczym 24/7, Stabilnym i Łatwym w Użyciu Wielofunkcyjnym Botem

• Ekonomia | Moderacja | Śledzenie Zaproszeń | Giveaway’e | AutoRole | Pozdrowienia dla Członków | Tickety | Anime RP | Przypomnienie o Bump’ie i więcej…
.

Przed użyciem bota zapoznaj się z regulaminem (ToS)
.

P: Co oznacza [] lub ()?
O: [] = wymagane | () = opcjonalne
.

Strona Główna

Lista Komend

ToS Słodziak

Polityka Prywatności

Vip Słodziak
.

Check out the home page for the full Discord Bot List.