Logo for Bad Day Friend

Bad Day Friend 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: b!
Created by: 𝕱 Salih#0006
Short link: discord.ly/bad-day-friends
Tamamen türkçe ve devrim yaratacak bir bot.
Upvote Bad Day Friend

İçeriğinde bir çok komut bulunmaktadır.
Yetkili komutları, eğlence komutları ve bir çok komut.
Tamamen Türkçedir.
Diğer botlardan ayrı komut olarak b!botkomut-kanal ayarla #KANAL komutumuz bulunmakta, bu komutu yazdığımızda botun yetkili komutları hariç tüm komutlarını belirlediğiniz kanalda çalışmasına yarar.
Yetkili komutları şunlar;
b!İDBAN - Bir kişiyi İD’si ile banlamaya yarar.
b!SAYAÇ - Sayaç kanalı ayarlar.
b!oto-rol - Oto rol’ü ayarlar.
b!yavaş-mod - Kanaldaki slow mod’u ayarlar.
b!mute - Süreli şekilde mute atarsınız.
b!süreli-rol - Süreli rol verirsiniz.