Logo for Bad Day Friend

Bad Day Friend 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: b!
Created by: SᴀʟɪʜAʏᴛɴ#8738
Short link: discord.ly/bad-day-friends
Tamamen türkçe ve devrim yaratacak bir bot.

İçeriğinde bir çok komut bulunmaktadır.
Yetkili komutları, eğlence komutları ve bir çok komut.
Tamamen Türkçedir.
Diğer botlardan ayrı komut olarak b!botkomut-kanal ayarla #KANAL komutumuz bulunmakta, bu komutu yazdığımızda botun yetkili komutları hariç tüm komutlarını belirlediğiniz kanalda çalışmasına yarar.
Yetkili komutları şunlar;
b!İDBAN - Bir kişiyi İD’si ile banlamaya yarar.
b!SAYAÇ - Sayaç kanalı ayarlar.
b!oto-rol - Oto rol’ü ayarlar.
b!yavaş-mod - Kanaldaki slow mod’u ayarlar.
b!mute - Süreli şekilde mute atarsınız.
b!süreli-rol - Süreli rol verirsiniz.