Logo for RealBot Support

Upvote RealBot Support


Botumuz tamamen türkçe bir bottur. s!yardım yazarak yardım komutlarını görebilirsiniz. Türk sunucularımız için destek botudur.
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to RealBot Support

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Destek

Bu bot türk discord sunucuları için yapılmış ve kodlanmıştır.

  • s!yardım - Botun komutlarını görebilirsiniz.
  • s!prefix-ayarla - Botun prefixini değiştirir.
  • s!sunucu-bilgi - Bulunduğu sunucunun bilgilerini gösterir.
  • s!ayarlar - Ayarları gösterir.
  • s!ayar-kapat - Ayarladığınız ayarları kapatabilirsiniz.
  • s!botbilgi - Botun bilgilerini görebilirsiniz.
  • s!destek-kanal - Destek kanalını belirlersiniz.
  • s!destek-rol - Destek rolünü ayarlar.
  • s!destek - Destek kanalı oluşturur.
  • s!kapat - Açılan destek kanalını siler.
Check out the home page for the full Discord Bot List.