Logo for Last Kingdom

Last Kingdom

0
0 upvotes in July
Upvote Last Kingdom
Last Kingdom Bot 7/24 Aktif ve %100 Türkçe Bir Bottur

Komutlar Kategorisine Bakmak İçin !yardım Yazmanız Yeterldir.

Yetkili Komutlarına Bakmak İçin !yetkili Yazmanız Yeterlidir.

Eğlence Komutlarına Bakmak İçin !eğlence Yazmanız Yeterlidir.

Botun Davet Linklerini Görmek İçin !davet Yazmanız Yeterlidir.

Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Information

Prefix: !
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: Can ɮ#2000
Short link: discord.ly/last-kingdom