Member Counter + Discord Bot Logo

Member Counter + Discord Bot

Full Member Counter + Bot guide, with invite link to add to your server, along with any Discord bot upvote rewards.

0 upvotes in June

Member Counter + Discord Bot Described:

Botum Sunucunuza Üye Çekmek İçin İdial Bi Bottur.
Member Counter +

botumda birçok öne çıkan komutlar vardır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtecem. Şimdi size nasıl işlediğini anlatayım. Botum Üyesi Az Olan Sunucular İçin İdeal Bir Bottur Botumu Ekleyip +f yazarak coin kasabilirler.

Şimdi birkaç komutları yazalım;

+help Komutuyla Başlıyalım
+invite
Invite the bot to your server.
Botu sunucunuza davet edin.
+help members
Commands to get members on your server.
Sunucunuza üye almak için komutlar.
+help economy
Commands to manage your coins.
Madeni paralarınızı yönetme komutları.
+help moderator
Commands to help your server.
Sunucunuza yardımcı olacak komutlar.

+help members
Find servers to join for coins/
Find servers to join, each time getting a certain amount of coins.
Her seferinde belirli miktarda jeton alarak katılmak için sunucular bulun.
+f or +find
Buy guarenteed joins to your server. 1 coin = 1 join.
Check ‘+help economy’ to learn more about coins.
Sunucunuz Hakkında Bilgi İçin ‘+yardım economy’ Yazın.
+buy <coin amount>
Cancel your order. Remaining coin will be delivered to you.
Do you want to cancel your order? Use this command to cancel order.
Siparişinizi iptal etmek istiyor musunuz? Siparişi iptal etmek için bu komutu kullanın
+cancelorder
See your current order progress.
See how far your order is and how many people have joined so far.
Siparişinizin ne kadar uzakta olduğunu ve şimdiye kadar kaç kişinin katıldığını görün.
+info

+help economy
Check your current coin balance
See how many coins you have spent or got.
Ne kadar para harcadığınızı veya aldığınızı görün.
+bal
Pay another user coins
Pay your friends for stuff with the pay command.
Pay komutuyla arkadaşlarınıza ödeme yapın.
+pay @user #amount reason

+help moderator
Set your chat slow mode
You can set slow mode with this command.
Bu komutla yavaş modu ayarlayabilirsiniz.
+slowmode #time
Set bot prefix for your server
You can set bot prefix with this command.
Bu komutla bot önekini ayarlayabilirsiniz.
+prefix #prefix
Add Emoji your server.
You can add emoji with this command.
Bu komutla emoji ekleyebilirsiniz.
+addemoji #emoji-link #emoji-name

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Frequently Asked Questions

How do I add Member Counter + Discord Bot to my server?

You can add Member Counter + to your Discord Server by pressing 'Add Member Counter + Discord Bot' on this page.

More Discord Bots

Pokétwo Discord Bot Banner
Pokétwo Discord Bot Logo
4,354
1.5M

The Pokémon experience, on Discord. Catch, level, and evolve Pokémon, trade and battle with friends, and more. All free and open source.
Arcane Discord Bot Banner
Arcane Discord Bot Logo
1,748
1.8M

The All-in-One Discord bot! Levels/xp, role rewards, member & goal counters, moderation, logs, social alerts and more plugins! Dyno mee6 probot

Information

Prefix: +
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: MODLOFF ᚖ#0001