Logo for Nancy

Upvote Nancy


Nancy sunucu moderasyonu ve davet hizmetlerini size zevkle sunar
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Nancy

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Nancy Bot

DAVETLER

💠davet-kanal: Davet Kanal Oluşturursunuz

💠davet-kanal-sıfırla: Davet Kanalını Sıfırlarsınız

💠davet-ekle: Davet Eklersiniz

💠davet-sıfırla : Kullanıcının Bütün Davetlerini Siler

💠davet-sil : Belirttiğiniz Miktar Kadar Davet Siler

💠davet-stokla : Davet Stoklarsınız

💠davetlerim : Davetlerinizi Görmenizi Sağlar

💠davet-oluştur : Davet Oluşturursunuz

BOT

💠bot-bilgi : Bot Hakkında Bilgi Verir

💠yapımcılar: Botun Yapımcılarını Gösterir

💠davet: Davet Linki Oluşturur

💠yardım: Komutları Gösterir

💠üye-durum: Üye Durumunu Gösterir

💠ping: Botun Pingini Gösterir

💠prefix: Prefix Ayarlamanızı Sağlar

💠prefix-sıfırla : Prefix Sıfırlamanızı Sağlar

💠destek-sunucu: Destek Sunucusunu Atar

RÜTBELER

💠rütbe-ekle: Davet Sayısına Ulaştığında Rol Vermesini Sağlar

💠rütbe-sil: Rütbe Silmesini Sağlar

💠rütbe-liste: Yaptığınız Bütün Rütbeleri Listeler

PREMIUM

💠pre-günlük : Günlük Premium Kredinizi Alırsınız

💠pre-puan : Kaç Puanın Olduğunu Gösterir

💠pre-market: Premium Marketi Gösterir

SİSTEM&KORUMA

💠otorol 💠otorol-sıfırla 💠otorol-mesaj 💠otorol-mesaj-sıfırla 💠sayaç 💠sayaç-sıfırla 💠sayaç-mesaj-hg 💠sayaç-mesaj-bb 💠sayaç-mesaj-sıfırla 💠ever-engel 💠sa-as 💠reklam-engel 💠ototag 💠ototag-isim 💠ototag-sıfırla 💠hg-bb 💠rol-koruma 💠rol-koruma-sıfırla 💠kanal-koruma 💠kanal-koruma-sıfırla

Check out the home page for the full Discord Bot List.