Logo for Nancy

Upvote Nancy


Nancy sunucu moderasyonu ve davet hizmetlerini size zevkle sunar
Nancy Bot
DAVETLER

💠davet-kanal: Davet Kanal Oluşturursunuz

💠davet-kanal-sıfırla: Davet Kanalını Sıfırlarsınız

💠davet-ekle: Davet Eklersiniz

💠davet-sıfırla : Kullanıcının Bütün Davetlerini Siler

💠davet-sil : Belirttiğiniz Miktar Kadar Davet Siler

💠davet-stokla : Davet Stoklarsınız

💠davetlerim : Davetlerinizi Görmenizi Sağlar

💠davet-oluştur : Davet Oluşturursunuz

BOT

💠bot-bilgi : Bot Hakkında Bilgi Verir

💠yapımcılar: Botun Yapımcılarını Gösterir

💠davet: Davet Linki Oluşturur

💠yardım: Komutları Gösterir

💠üye-durum: Üye Durumunu Gösterir

💠ping: Botun Pingini Gösterir

💠prefix: Prefix Ayarlamanızı Sağlar

💠prefix-sıfırla : Prefix Sıfırlamanızı Sağlar

💠destek-sunucu: Destek Sunucusunu Atar

RÜTBELER

💠rütbe-ekle: Davet Sayısına Ulaştığında Rol Vermesini Sağlar

💠rütbe-sil: Rütbe Silmesini Sağlar

💠rütbe-liste: Yaptığınız Bütün Rütbeleri Listeler

PREMIUM

💠pre-günlük : Günlük Premium Kredinizi Alırsınız

💠pre-puan : Kaç Puanın Olduğunu Gösterir

💠pre-market: Premium Marketi Gösterir

SİSTEM&KORUMA

💠otorol 💠otorol-sıfırla 💠otorol-mesaj 💠otorol-mesaj-sıfırla 💠sayaç 💠sayaç-sıfırla 💠sayaç-mesaj-hg 💠sayaç-mesaj-bb 💠sayaç-mesaj-sıfırla 💠ever-engel 💠sa-as 💠reklam-engel 💠ototag 💠ototag-isim 💠ototag-sıfırla 💠hg-bb 💠rol-koruma 💠rol-koruma-sıfırla 💠kanal-koruma 💠kanal-koruma-sıfırla

Check out the home page for the full Discord Bot List.