Logo for Navale

Upvote Navale


Navale Discord Türkçe Geliştirilmiş Bot!!
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Navale

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Navale 20.03.2020 Tarihinde Geliştirilmeye Başlatılmış Bir Bottur botun amacı Eğlence ve Moderasyon Komutlarını Geliştirmektir ve Botda bir çok Moderasyon ve Eğlence ve Daha Fazla Komut Bulunmaktadır.

Check out the home page for the full Discord Bot List.