Logo for Patates Bot

Patates Bot

0
0 upvotes in August
Türkçe müzik ve moderasyon botudur.

Müzik ve moderasyon botudur.

= Komut Listesi =

[Komut hakkında bilgi için +yardım <komut adı>]

+avatar :: Belirtilen Kişinin veya Komutu Yazan Kişinin Avatarını Atar. +ban :: Kullanıcıyı banlar

+botbilgi :: Bot hakkında bilgi verir.

+kick :: Belirtilen kullanıcıyı sunucudan atar.

+küfür :: Küfür engel açıp kapatırsınız

+mute :: Etiketlenen Kişiye Mute Atar

+temizle :: Belirtilen miktarda mesajı siler.

+unban :: İstediğiniz kişinin banını kaldırır.

+unmute :: Etiketlenen Kişinin Mutesini Geri Alır

+yardım :: Tüm komutları gösterir.

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Information

Prefix: +
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: emirh冭n#6932
Short link: discord.ly/patates-bot