Logo for Caduceus Moderation

Upvote Caduceus Moderation


Polygon Bot Gelişme Süresinde Olan Bir Yönetim Botudur
You can vote once every 12 hours.Back to Caduceus Moderation


Polygon Bot 『TR』⍫ Venom#2794 Tarafından Geliştirilmiştir Botun Bazı Komutları | p!ban | p!mute | p!kick | p!sunucu-kur | p!avatar | Gibi
Botla Alakalı Bir Sorun Olursa 『TR』⍫ Venom#2794 a Discord Dan Ulaşabilirsiniz | Glitchdeki Bazı Sorunlardan Dolayı Bot Her Zaman Aktif Olmayabilir Bot Sadece Ben Projedeyken Aktif Oluyor Bu Yüzden Bot Glitchdeki Sıkıntılar Bitene Kadar 7/24 Aktif Olamayacaktır

Check out the home page for the full Discord Bot List.