Logo for Caduceus Moderation

Upvote Caduceus Moderation


Polygon Bot Gelişme Süresinde Olan Bir Yönetim Botudur
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Caduceus Moderation

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Polygon Bot 『TR』⍫ Venom#2794 Tarafından Geliştirilmiştir Botun Bazı Komutları | p!ban | p!mute | p!kick | p!sunucu-kur | p!avatar | Gibi
Botla Alakalı Bir Sorun Olursa 『TR』⍫ Venom#2794 a Discord Dan Ulaşabilirsiniz | Glitchdeki Bazı Sorunlardan Dolayı Bot Her Zaman Aktif Olmayabilir Bot Sadece Ben Projedeyken Aktif Oluyor Bu Yüzden Bot Glitchdeki Sıkıntılar Bitene Kadar 7/24 Aktif Olamayacaktır

Check out the home page for the full Discord Bot List.