Logo for Project Captcha

Upvote Project Captcha


Sunucunuzu bot userlardan korumaya ne dersiniz?
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Project Captcha

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

.yardım => Bottaki tüm komutları gösterir.

.captcha-kanal => Kullanıcı sunucuya girdiğinde captchanın atılacağı kanalı ayarlarsınız.

.captcha-verilecek => Kullanıcı onaylandıktan sonra verilecek rolü ayarlarsınız.

.captcha-alınacak => Kullanıcı onaylandıktan sonra alınacak rolü ayarlarsınız.

.captcha <aç/kapat> => Captcha sistemini açıp kapamaya yarar.

.kod => Kullanıcıya verilen captcha kodunu bu şekilde girerek kayıt olabilir.

.ping => botun pingini gösterir

Check out the home page for the full Discord Bot List.