Logo for Anmwaint

Upvote Anmwaint


Özcan Show için yapılmış moderasyon botu moderation bot for "özcan show"
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Anmwaint

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Commands

r!ban :: İstediğiniz kişiyi banlar.
r!unban :: İstediğiniz kişinin banını kaldırır.
r!önerikanal :: s
r!değişiklikler :: Tüm komutları gösterir.
r!edit :: Botun attığı mesajı editler
r!servericon :: Serverin iconunu gösterir
r!eval :: Kod denemek için kullanılır.
r!iftarvakti :: undefined
r!istatistik :: Botun istatistik gösterir.
r!kayıt :: SADECE ÖZCAN SHOW ÖZEL
r!kick :: İstediğiniz kişiyi sunucudan atar.
r!kilit :: Kanalı istediğiniz kadar süreyle kitler.
r!korona :: s
r!kullanıcıbilgim :: Komutu kullanan kişi hakkında bilgi verir.
r!seviyem :: Seviyenizi ve XP’nizi gösterir.
r!rolödül :: Seviyenizi ve XP’nizi gösterir.
r!liderliktablosu :: Seviye sisteminin sunucudaki liderlik tablosunu gösterir.
r!metrofm :: BAKIMDA
r!mute :: Sureli Susturur.
r!oylama :: Oylama yapmanızı sağlar.
r!ping :: Botun pingini gösterir.
r!reboot :: Botu yeniden başlatır.
r!reklam-taraması :: Kullanıcıların Oynuyor mesajındaki ve Kullanıcı adlarındaki reklamları tarar.
r!hazır-rol :: Gerekli Rolleri Oluşturur
r!rol-ver :: İstediğiniz kişiyi istediğiniz rolü verir.
r!sahip :: Bütün sahip komutlarını verir.
r!sayaç-ayarla :: Sayaç, ayarlar!
r!steamfiyat :: Aradağınız oyunun steamdaki fiyatına bakmanızı sağlar
r!scbilgi :: Kullanılan Yerdeki Sunucu Bilgilerini Gösterir.
r!sustur :: İstediğiniz kişiyi susturur.
r!temizle :: Belirtilen miktarda mesaj siler
r!unload :: İstediğiniz bir komutu devre dışı bırakır.
r!uyar :: İstediğiniz kişiyi uyarır.
r!yardım :: Tüm komutları gösterir.
r!duyuru :: İstediğiniz şeyi bota yazdırır.
r!çek :: çek
r!çekiliş :: Çekiliş mi? Sunucunda güzel şeyler olacak :3
r!öneri :: s

Check out the home page for the full Discord Bot List.