Logo for STAT PANEL

Upvote STAT PANEL


TÜRKÇE STAT PANEL DASHBOARD (KANALLARDA)
You can vote once every 12 hours.Back to STAT PANEL


Türkçe Stat Bot 7/24 aciktir

BOTUN KOMUTLARI st.yardım -> Komutları listeler gösterir. st.davet -> Botun davet linkini gösterir. st.kurulum -> Paneli kurarsınız ayrıca “evet” diyerek onaylarsınız ve kurulum başlar. st.statskapat -> Kurulan paneli siler. st.botbilgi -> Botun durumunu gösterir. eğer botta sorun olursa “[email protected]” mailine yaz.

Check out the home page for the full Discord Bot List.