Logo for Styx

Styx 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: s!
Created by: Flerex 公#8357
Short link: discord.ly/styx
Styx Bot Çok Amaçlı Bir Türk Yapımı Discord Botudur
Upvote

Styx • Styx Komutları • ÖRNEK KOMUTLAR <p>• s!15-temmuz çal » Müzik çalmanıza yardımcı olur . • s!yardım » Kullanabileceğiniz komutları gösterir . • s!sunucubilgi »Sunucunuzun bilgisini gösterir. • s!sil » 1-100 arası seçtiğiniz miktarda mesaj siler. • s!yasaklar » Banlanan kişilerin listesini oluşturur. • s!reklam aç/kapat » Link egelini açar/kapatır.