Logo for TreXRoT

Upvote TreXRoT


Botu davet etikten sonra oyvermeyi unutmayın
You can vote once every 12 hours.Back to TreXRoT

Sunucuyu Koram ve yardım eylence üzerinedir <3 oyvermeyi unutmayın

eğlence
davet, istatistik,emojiler, ping,oylama,öneri, kb, sunucuresmi, avatar, sunucubilgi
moderasyon
sayaç, otorol, sil, ban,yavaşmod, sunucutanıt
koruma
rol-koruma, reklam-engel küfür-engel eh-engel
koruma-sistemi

Check out the home page for the full Discord Bot List.