Logo for Warni

Upvote Warni


Warni | 7/24 Aktif, Türkçe, Müzik Ve Çok Yakında Daha Fazlası...
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Warni

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Warni | 7/24 Aktif, Türkçe, Müzik Ve Çok Yakında Daha Fazlası…

w!yardım : Yardım Komutlarını Gösterir.

w!radyo : Radyo Komutlarını Gösterir.

w!çal : Şarkı Açarsınız.

w!ses : Şarkının Sesini Ayarlarsınız.

w!geç : Sıradaki Şarkıya Geçer.

w!çalan : Çalan Şarkıyı Gösterir.

w!duraklat : Çalan Şarkıyı Durdurur.

w!devam : Şarkıyı Devem Ettirir.

w!sıra : Şarkı Kuyruğunu Gösterir.

w!ayrıl : Warni Odadan Ayrılır.

w!bilgi : Warni’nin Bilgilerini Gösterir.

w!davet : Botun Davet Linkini Atar.

Check out the home page for the full Discord Bot List.