Logo for Warni

Upvote Warni


Warni | 7/24 Aktif, Türkçe, Müzik Ve Çok Yakında Daha Fazlası...
You can vote once every 12 hours.Back to Warni

Warni | 7/24 Aktif, Türkçe, Müzik Ve Çok Yakında Daha Fazlası…

w!yardım : Yardım Komutlarını Gösterir.

w!radyo : Radyo Komutlarını Gösterir.

w!çal : Şarkı Açarsınız.

w!ses : Şarkının Sesini Ayarlarsınız.

w!geç : Sıradaki Şarkıya Geçer.

w!çalan : Çalan Şarkıyı Gösterir.

w!duraklat : Çalan Şarkıyı Durdurur.

w!devam : Şarkıyı Devem Ettirir.

w!sıra : Şarkı Kuyruğunu Gösterir.

w!ayrıl : Warni Odadan Ayrılır.

w!bilgi : Warni’nin Bilgilerini Gösterir.

w!davet : Botun Davet Linkini Atar.

Check out the home page for the full Discord Bot List.