Logo for Zegabon

Upvote Zegabon


Gelişmiş koruma Bot | !rol-koruma <aç/kapat> ile rol koruyabilirsiniz. | Eğlence , moderasyon ve birçok şey. !davet

Back to Zegabon

!yardım > Botta ki olan tüm komutları gösterir ve sıralar.
!eğlence > Eğlenebileceğiniz tüm komutları gösterir.
!moderasyon > Tüm yetkili komutlarını gösterir.
!kullanıcı > Size uygun komutlar dizilidir gündemden haberdar olabilirsiniz.

Check out the home page for the full Discord Bot List.