Logo for Zegabon

Upvote Zegabon


Gelişmiş koruma Bot | !rol-koruma <aç/kapat> ile rol koruyabilirsiniz. | Eğlence , moderasyon ve birçok şey. !davet
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Zegabon

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

!yardım > Botta ki olan tüm komutları gösterir ve sıralar.
!eğlence > Eğlenebileceğiniz tüm komutları gösterir.
!moderasyon > Tüm yetkili komutlarını gösterir.
!kullanıcı > Size uygun komutlar dizilidir gündemden haberdar olabilirsiniz.

Check out the home page for the full Discord Bot List.