。 ฅSakura Parkฅ  。 Discord Server Logo

。 ฅSakura Parkฅ 。 Discord Server

0
Full 。 ฅSakura Parkฅ 。 Server information, with invite link to join, along with Anime channels and any related servers.
  • 0 upvotes in April
  • 19 Online
  • 95 Members
The 。 ฅSakura Parkฅ 。 Discord server has 19 online members and 0 upvotes. 。 ฅSakura Parkฅ 。 is a Anime Discord Server.

。 ฅSakura Parkฅ 。 Discord Server Described

: Küçük, tatlı bir anime sunucusu. Bize katılırsanız çok seviniriz!

︵‿︵୨˚̣̣̣୧-୨˚̣̣̣୧‿︵‿︵‿︵︵‿︵‿︵୨˚̣̣̣୧-୨˚̣̣̣୧‿︵‿︵‿୨˚̣̣̣୧ - - - -୨˚̣̣̣୧‿︵
━━━━━━━━━━━━★✼☆。 ฅSakura Parkฅ 。☆✼★━━━━━━━━━━━━
୨୧ Öncelikle hoş geldiniz!
୨୧ Eğlenceli bir ortamımız ,anime,müzik önerilerimiz var!
୨୧ Partnerlik için @ʚĭɞPartner Yetkilisi’ni etiketleyebilirsiniz.
୨୧ Ship or skip, kiss marry kill, karakter vs.
୨୧ Pembe,sakura temalı bir sunucuyuz.
୨୧ Sen de bize katılmak ister misin!
˙.₊˚.༄˙.₊˚.༄ ⊹₊꒷︶꒷꒦‧₊˚⊹︰꒷⊹₊꒷︶꒷꒦‧₊˚⊹︰꒷⊹₊꒷︶꒷꒦‧₊˚⊹︰꒷⊹₊꒷︶꒷꒦‧₊˚⊹︰꒷
๑‧˚₊꒷꒦๑‧˚₊꒷꒦๑‧˚₊꒷꒦@everyone ⋆.ೃ࿔:・@here๑‧˚₊꒷꒦๑‧˚₊꒷꒦๑‧˚₊꒷꒦๑‧˚
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

Similar Discord Servers

Midjourney Discord Server Banner
Midjourney Discord Server Logo
0

1,294,160 Online 19,774,557 Members
The official server for Midjourney, a text-to-image AI where your imagination is the only limit.
LimeWire - create AI Images Discord Server Banner
LimeWire - create AI Images Discord Server Logo
0

62,995 Online 2,301,009 Members
Our active text-to-image AI community powers your journey to generate the best art, images, and design.