ScD

Server của Duy

0
1 upvotes in September
Server cho người Việt Nam! Thoải mái chat nhé! :)))

hay, có rất nhiều thứ, 7 kênh nghe nhạc, hơn 20 bot, vào đi cho vui! :)))))))))))

server có luật hẳn hoi, không sợ spam đâu (vì có rất nhiều bot ở đây)

Information

29 Online 36 Members