ScD

Server cua Duy Discord Server

0
Full Server cua Duy Server information, with invite link to join, along with Community channels and any related servers.
  • 0 upvotes in February
  • 59 Online
  • 88 Members
The Server cua Duy Discord server has 59 online members and 0 upvotes. Server cua Duy is a Community Discord Server.

Server của Duy Discord Server Described

: Server cho người Việt Nam! Thoải mái chat nhé! :)))

hay, có rất nhiều thứ, 7 kênh nghe nhạc, hơn 20 bot, vào đi cho vui! :)))))))))))

server có luật hẳn hoi, không sợ spam đâu (vì có rất nhiều bot ở đây)