Logo for AzRaiL

Upvote AzRaiL


Modersyon botu,Oyun botu,Eğlence botu,Kayıt botu yani Kısacası Public Botu.

Türkçe;

Moderasyon; Reklam Engelleme,Küfür Engelleme, Tag Engelleme, Sunucu Kurmak, Sunucu Tanıtmak,Resimli Giriş ve Çıkış, Oylama Yapmak, Otorol Ayarlamak, Oyuncu Sunucudan Banlamak, Oyuncu Sunucudan Ban Kaldırmak, Oyuncu Sunucudan Kicklemek, Oyuncuyu Susturmak, Otomatik Selam Almak, Selamlaşmak, Çekiliş Yapmak.

Oyun;Çıkma Teklifi Etmek, Yumruk Atmak, Sarılmak, Kral Olmak, Soğuk Espri Yapmak, El yazısı Yazmak, Doğruluk Cesaretlik, Aşk Ölçer, Düello.

English;

Moderation; Ad Blocking, Profanity Blocking, Tag Blocking, Server Setup, Server Promotion, Image Login, Voting, Autorol Setup, Banning a Player from the Server, Removing a Ban from a Player’s Server, Kicking a Player from a Server, Silencing a Player, Automatic Greetings, Exchanging Greetings, Drawing a Lottery.

The game includes; Asking Out, Punching, Hugging, Being a King, Making Cold Jokes, Handwriting, Truth Courage, Love Meter, Duel.

Check out the home page for the full Discord Bot List.