Logo for DBIT

DBIT 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: , lub własny
Created by: DareQ_#3605
Nowoczesny bot discord posiadający powitania, pożegnania na dany kanał. Posiada 36 komend.

» DBIT BOT «

Bot jest na vps dzięki czemu działa 24/7. Jest to pierwsza wersja bota dlatego iż mogą zdażać błędy, prosimy zgłaszać na prywatnej wiadomości do właściciela lub na serwerze supportu.

» Nowe funkcje « Najnowszą funkcją w bocie jest komenda ,config dzięki której można zmieniać kanał lub treści wiadomości powitalnej, pożegnalnej oraz język bota z pl na en i odwrotnie. Dodano także level/xp system działający na zasacie jednego użytkownika lecz na każdym serwerze masz ten sam poziom :/

» Kategorie komend « • Komendy informacyjne • Komendy moderacyjne • Komendy 4fun • Komendy wyłączone • Listę komend znajdziesz także na naszej stronie internetowej:

» Informacje o bocie: ,botinfo - pokazuje informacje o bocie ( np. ilość serwerów bota ),

,ekipa - pokazuje administrację bota,

,info - ważne informacje,

,invite - link umożliwiający dodanie bota na swój serwer,

,ping - aktualny ping bota,

,pomoc - otwiera menu pomocy,

,rank - poziom pisania na czacie,

» Informacje o serwerze: ,kanalinfo <#kanal> - informacje na temat oznaczonego kanału,

,serverinfo - informacje o serwerze,

,userinfo - pokazuje informacje na temta oznaczonego użytkownika

» Komendy moderacyjne na serwerze: ,ban <@user/user id> (powód) - banuje użytkownika na serwerze,

,addrole <@user/user id> <@rola/role id/role name> - nadaje rolę użytkownikowi,

,clear <ilość> - czyści wyznaczoną ilość wiadomości,

,config <joinmessage, joinchannel, leavemessage, leavechannel, lang> <wartość> - ustawia wiadomości powitalne i pożegnalne wraz z kanałami oraz język bota,

,kick <@user/user id> (powód) - wyrzuca użytkownika z serwera,

,removerole <@user/user id> - odbiera rolę użytkownikowi,

,say (kanal) <wiadomość> - wysyła wiadomość w embed,

,unban <@user/user id> -odbanowywuje użytkownika,

» Komendy 4fun: ,8ball <pytanie> - bot odpowiada na zdane pytanie,

,alpaka - losowe zdjęcie alpaki,

,covid <kod kraju np. PL lub USA> - wyświetla informacje o covid-19,

,pies - losowe zdjęcie psa,

,foka - losowe zdjęcie foki,

,lama - losowe zdjęcie lamy,

,meme - losowy mem,

,neko - losowe zdjęcie neko,

,nsfwneko - losowe zdjęcie nagiej neko

,owo - losowe owo,

,ship <@user/tekst> <@user/tekst> - sprawdza poziom miłości pomiedzy dwoma osobami,

,tweet <np. imię_nazwisko> <wiadomość> - tworzy tweet.

» Komendy wyłączone lub w trakcie tworzenia: • Komendy wyłączone fun:

,trigger (@user) - wysyła zdjęcie zezłoszczonego awataru,

,ascii <tekst> - tworzy tekst w ascii,

• Komendy wyłączone fun nsfw:

,porn - wysyłą losowy gif/film z pornhub,

• Komendy włączone moderacyjne:

,warn <@user/user id> (powód) - nadaje warna użytkownikowi na serwerze,,unwarn <@user/user id> (powód) - odbiera warna użytkownikowi,

• Komendy wyłączone informacyjne:

,warns (@user/user id) - pokazuje warny użytkownika,

,report <@user/user id> (powód) - reportuje osobę na serwerze.

» DZIĘKUJEMY « Bardzo będziemy wdzięczni jeśli dodasz naszego bot na swój serwer! Jeśli już wiesz lub nie discord wprowadził weryfikację botów. Ja i moja ekipa chcemy uzyskać weryfikację bota aby był zaufany dla wszystkich ludzi. ♥️♥️?