Logo for Ghoost

Ghoost 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: g!
Created by: Ghóst#8888
Short link: discord.ly/ghoost
You need a ♫ Discord Music Bot ♫ with high entertainment quality? Ghoost is here
Upvote Ghoost

» Muzik Komut Grupları
» -Çal- Müzik Dinlersiniz
g!çal
» -Ses- Müziğin Sesin Ayarlarsınız
g!ses 1/100
» -Geç- Şarkıyı Geçersiniz
g!geç
» -Çalan- Çalan Şarkı Hakkında Bilgi Verir
g!çalan
» -Duraklat- Şarkıyı Durdurursunuz
g!duraklat
» -Devam- Şarkıyı Devam Ettirirsiniz
g!devam
» -Sıra- Kuyruğu Görürsünüz
g!sıra