Logo for Ghoost

Ghoost 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: g!
Created by: Ghóst#8888
You need a ♫ Discord Music Bot ♫ with high entertainment quality? Ghoost is here

» Muzik Komut Grupları » -Çal- Müzik Dinlersiniz g!çal » -Ses- Müziğin Sesin Ayarlarsınız g!ses 1/100 » -Geç- Şarkıyı Geçersiniz g!geç » -Çalan- Çalan Şarkı Hakkında Bilgi Verir g!çalan » -Duraklat- Şarkıyı Durdurursunuz g!duraklat » -Devam- Şarkıyı Devam Ettirirsiniz g!devam » -Sıra- Kuyruğu Görürsünüz g!sıra