Logo for Justice

Justice 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: . (Değiştirilebilir)
Created by: Scott Coder#0006
Short link: discord.ly/justice
Justice Bot tamamen Türk yapımı bir moderasyon ve eğlence botudur.
Upvote

• Komutlar

  • Yardım kategorisini açar. | .yardım

  • Moderasyon komutlarını gösterir. | .moderasyon

  • Eğlence komutlarını gösterir. | .eğlence

  • Diğer komutları gösterir. | .diğer

  • Kurulum komutlarını ve kurulum yardım komutlarını gösterir. | .kurulum - .kurulumyardım - .durum

  • Koruma ve koruma durumunu gösterir. | .koruma - .korumadurum