Logo for KoiosBot

KoiosBot 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: k!
Created by: Hagfog#3025
Türkçe, çok amaçlı Discord botu. [7/24]

YENİ GÜNCELLEME! Level sistemi aktif edildi. Gerekli bilgilere k!yardım levelsistemi komutu ile ulaşabilirsiniz.

?KoiosBot Komutları ping:Botun anlık pingini verir prefix:Prefixi değiştirmenize olanak tanır. modlog-ayarla: Modlog kanalını değiştirmenize olanak tanır. yardım: Kullanılabilir komutları gösterir. bilgi:KoiosBot hakkında bilgi verir. botbilgi:KoiosBotun istatistiksel verilerini gösterir. davet:KoiosBotu sunucuna davet etmeni sağlayacak linki verir. destek:KoiosBot hakkında bir problem mi var? Bir önerin mi var? Destek sunucusuna gelebilirsin.Destek sunucusunun linkini verir.

?Moderasyon Komutları ban:Belirtilen kulllanıcıyı yasaklar. unban:Belirtilen kişinin banını açar. kick:Belirtilen kişiyi sunucudan atar. mver:Belirlenen kişiye “Mahkûm” rolü verir. Bir bakıma mutedur. mkaldır:Belirtilen kişiden “Mahkûm” rolünü alır. Bir bakıma unmutedur. uyar:Belirtilen kişiye uyarı verir. temizle:Belirtilen sayı kadar mesaj siler. Limit 100 mesajdır.

?Kullanıcı komutları kullanıcı:Etiketlenen kişinin/sizin hakkında bilgi verir. sunucu:Sunucu hakkında bilgi verir. avatar:Belirtilen kişinin/sizin avatarı gösterir.

?Eğlence komutları zar:Zar atar. espri:KoiosBot espri yapar. wasted: Avatara wasted efekti ekler. winner:Avatara winner efekti ekler. rastgeleresim:Rastgele resim gönderir. hesapla:Belirtilen matematik işlemini yapar.