Logo for KoiosBot

Upvote KoiosBot


Türkçe, çok amaçlı Discord botu. [7/24]
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to KoiosBot

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

YENİ GÜNCELLEME!
Level sistemi aktif edildi. Gerekli bilgilere k!yardım levelsistemi komutu ile ulaşabilirsiniz.

?KoiosBot Komutları
ping:Botun anlık pingini verir
prefix:Prefixi değiştirmenize olanak tanır.
modlog-ayarla: Modlog kanalını değiştirmenize olanak tanır.
yardım: Kullanılabilir komutları gösterir.
bilgi:KoiosBot hakkında bilgi verir.
botbilgi:KoiosBotun istatistiksel verilerini gösterir.
davet:KoiosBotu sunucuna davet etmeni sağlayacak linki verir.
destek:KoiosBot hakkında bir problem mi var? Bir önerin mi var? Destek sunucusuna gelebilirsin.Destek sunucusunun linkini verir.

?Moderasyon Komutları
ban:Belirtilen kulllanıcıyı yasaklar.
unban:Belirtilen kişinin banını açar.
kick:Belirtilen kişiyi sunucudan atar.
mver:Belirlenen kişiye “Mahkûm” rolü verir. Bir bakıma mutedur.
mkaldır:Belirtilen kişiden “Mahkûm” rolünü alır. Bir bakıma unmutedur.
uyar:Belirtilen kişiye uyarı verir.
temizle:Belirtilen sayı kadar mesaj siler. Limit 100 mesajdır.

?Kullanıcı komutları
kullanıcı:Etiketlenen kişinin/sizin hakkında bilgi verir.
sunucu:Sunucu hakkında bilgi verir.
avatar:Belirtilen kişinin/sizin avatarı gösterir.

?Eğlence komutları
zar:Zar atar.
espri:KoiosBot espri yapar.
wasted: Avatara wasted efekti ekler.
winner:Avatara winner efekti ekler.
rastgeleresim:Rastgele resim gönderir.
hesapla:Belirtilen matematik işlemini yapar.

Check out the home page for the full Discord Bot List.