Logo for Asha

Upvote Asha


Rozrywkowy bot z wieloma komendami typu fun, info (generatory obrazków,textu itd)
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Asha

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Rozrywkowy bot z wieloma komendami typu fun, info, w planach jest dodanie wiecej komend pod moderacje. Bot ma nie całe 3dni od kąd jest online. Jest on ciągle rozwijany i z czasem przybędzie komend.

Oto aktualna lista komend:

— Kategoria Informacyjne —
ks serverinfo - Wyswietla informacje o serwerze
ks profil <@wzmianka> - Wyswietla informacje o tobie lub danym uzytkowniku
ks hexinfo - Wyswietla informacje o danym kolorze hex
— Kategoria Fun —
ks tekst - Zamienia podany tekst na inna czcionkę
ks covid-19 - Wyswietl statystyki koronawirusa w danym kraju
ks invite - Wysyła zaproszenie do bota w wiadomości prywatnej!
ks changemymind - Generuje obrazek changemymind
ks token - Generuje losowy token
ks supreme - Generuje tekst na wzór logo supreme
ks lenny - Generuje losowy lenny face
ks captcha - Generuje tekst na wzór Captchy od Google
ks nic - nic
ks woda - Napij sie wody!
ks żapusta - Żapusta
ks achievement - Generuje obrazek w stylu osiągnięcia w Minecraft

ks morse - Encode/Decode Alfabet Morsa
— Kategoria Moderacyjne —
ks slowmode - Ustawia tryp spowolniony na podaną ilość sekund

Check out the home page for the full Discord Bot List.