Logo for Asha

Asha 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: ks
Created by: Ks. Pawełek.js#0420
Short link: discord.ly/ks-pawel
Rozrywkowy bot z wieloma komendami typu fun, info (generatory obrazków,textu itd)

Rozrywkowy bot z wieloma komendami typu fun, info, w planach jest dodanie wiecej komend pod moderacje. Bot ma nie całe 3dni od kąd jest online. Jest on ciągle rozwijany i z czasem przybędzie komend.

Oto aktualna lista komend:

— Kategoria Informacyjne —
ks serverinfo - Wyswietla informacje o serwerze
ks profil <@wzmianka> - Wyswietla informacje o tobie lub danym uzytkowniku
ks hexinfo - Wyswietla informacje o danym kolorze hex
— Kategoria Fun —
ks tekst - Zamienia podany tekst na inna czcionkę
ks covid-19 - Wyswietl statystyki koronawirusa w danym kraju
ks invite - Wysyła zaproszenie do bota w wiadomości prywatnej!
ks changemymind - Generuje obrazek changemymind
ks token - Generuje losowy token
ks supreme - Generuje tekst na wzór logo supreme
ks lenny - Generuje losowy lenny face
ks captcha - Generuje tekst na wzór Captchy od Google
ks nic - nic
ks woda - Napij sie wody!
ks żapusta - Żapusta
ks achievement - Generuje obrazek w stylu osiągnięcia w Minecraft

ks morse - Encode/Decode Alfabet Morsa
— Kategoria Moderacyjne —
ks slowmode - Ustawia tryp spowolniony na podaną ilość sekund