Logo for Maxic

Maxic 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: .
Created by: ! Ephesus...#9999
Short link: discord.ly/maxic
Tamamen Türkce Olan Bir Bottur | .yardım Yazarak Komutları Göre Bilirsiniz. |
Upvote

Tamamen Türkce Olan Bir Bottur | .yardım Yazarak Komutları Göre Bilirsiniz | .davet Yazarak Sunucunuza Ekleye Bilirsiniz. |
.genel Yazarak Genel Komutları Göre Bilirsiniz. | .yetkili Yazarak Moderasyon Komutlarını Görürsünüz. | .genel Yazarak Genel Komutları Göre Bilirsiniz.