Logo for Maxic

Upvote Maxic


Tamamen Türkce Olan Bir Bottur | .yardım Yazarak Komutları Göre Bilirsiniz. |
You can vote once every 12 hours.Back to Maxic

Tamamen Türkce Olan Bir Bottur | .yardım Yazarak Komutları Göre Bilirsiniz | .davet Yazarak Sunucunuza Ekleye Bilirsiniz. |
.genel Yazarak Genel Komutları Göre Bilirsiniz. | .yetkili Yazarak Moderasyon Komutlarını Görürsünüz. | .genel Yazarak Genel Komutları Göre Bilirsiniz.

Check out the home page for the full Discord Bot List.