Naomi Discord Bot Logo

Naomi Discord Bot

0
Full Naomi Bot guide, with invite link to add to your server, along with Turkish commands and any Discord bot upvote rewards.
0 upvotes in March

Naomi Discord Bot Described

: Funny commands,Moderation server commands and Music bot.ALL TOGETHER!

Eğlence Komutları

n!avatar -> Sizin ya da etiketlediğiniz kişinin avatarı
n!aşk -> Etiketlediğiniz kişi ile aranızdaki aşk oranı
n!efkar -> Efkar oranınız ;D
n!afk -> AFK olursunuz
n!jumbo -> yanına koyduğunuz emojiyi büyütür
n!git -> Etiketlediğiniz kişiye sesli kanalına gitme isteği atar.
n!profil -> Etiketlediğiniz kişinin ya da sizin profil bilgileriniz.
n!say -> Sunucunun aktifliğini gösterir.

Moderasyon

n!ban -> Etiketlediğiniz kişiyi sebep belirterek banlarsınız.(Saatte max 3 defa ve ban-log adında kanal oluşturunuz.)
n!modlog ayarla/sıfırla -> Etiketlediğiniz kanala sunucuda olan bütün herşeyin logunu tutar.
n!bağlantıkes -> Etiketlediğiniz kişinin ses bağlantısını keser
n!gönder -> Etiketlediğiniz kişiyi girdiğiniz IDli kanala yollar.
n!kilit -> Etiketlediğiniz kanalı belirttiğiniz sürede kilitler.
n!herkesitaşı -> Belirttiğiniz ilk IDdeki kanaldaki üyeleri ikinci IDdeki kanala yollar.
n!herkeserolver -> Etiketlediğiniz rolü sunucudaki herkese verir
n!allmute -> Sesteki herkesi muteler.(n!allmute aç muteleri açar.)
n!mutelog -> Mutelenen kişilerin log kanalını seçersiniz
n!mute -> Seçtiğiniz üyeyi önce süre sonra sebebiyle chatte muteler.
n!otorol -> Etiketlediğiniz rolü sunucuya giren kişilere verir.
n!reklamkick aç/kapat -> Reklam korumasını aktifleştir,inaktifleştir.
n!sayaç -> Etiketlediğiniz kanalı belirttiğiniz sayıya kadar sayaç şeklinde ayarlar.
n!sayaç-kapat -> Sayacı kapatırsınız.
n!sil -> Belirttiğiniz sayıda mesaj silersiniz.(En az 2 en fazla 99)
n!sustur -> Etiketlediğiniz üyeyi belirttiğiniz sürede ve sebepte seste susturur.(sustur-log adında kanal oluşturunuz.)
n!unban -> Belirttiğiniz IDli kişinin banını kaldırır.(unban-log adlı kanal oluşturunuz.)
n!slowmode-> Belirttiğiniz sürede yavaş mod açarsınız
n!çek -> Belirttiğiniz üyeyi olduğunuz sesli kanala çeker.

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Frequently Asked Questions

How do I add Naomi Discord Bot to my server?

You can add Naomi to your Discord Server by pressing ‘Add Naomi Discord Bot’ on this page.

More Discord Bots

Pokétwo Discord Bot Banner
Pokétwo Discord Bot Logo
8,046

The Pokémon experience, on Discord. Catch, level, and evolve Pokémon, trade and battle with friends, and more. All free and open source.
Dank Memer Discord Bot Banner
Dank Memer Discord Bot Logo
5,527

A global currency game for collecting items, getting rich, robbing friends, taking care of virtual pets, gambling, and so much more.

Information

Prefix: n!
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: ☾ Maestà#3865
Short link: discord.ly/naomi-5899