Logo for Natsume

Upvote Natsume


%100 Turkish Anime Bot: Natsume!
You can vote once every 12 hours.Back to Natsume

Bot Tamamen %100 Tükçedir Botta 100+ Komut Mevcuttur.
Bot 16.03.2020 Tarihinde Yapılmaya Başlanmıştır
Botun Yapım Aşaması Halen Devam Etmektedir.
Botumuzun Üstünde Bir Çok Kişinin Emeği Vardır.
Botumuz Daha İyi Yollar Açmak İçin Varız.

Botumuzun Kısa Bilgileri ;

Yardım Menüsü : n!yardım |
Kişisel Menü : n!kullanıcı |
Müzik Komutları : n!müzik |
Eğlence Komutları : n!eğlence |
Yetkili Menüsü : n!yetkili |
Gold Üye Komutları : n!gold |
Moderasyon Komutları : n!ayar |
Anime Komutları : n!animek |

Check out the home page for the full Discord Bot List.