Logo for Natsume

Natsume 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: n! (Changeable) | @Natsume#5102 (mention)
Created by: Berk ~#0134
Short link: discord.ly/natsume
%100 Turkish Anime Bot: Natsume!
Upvote

Bot Tamamen %100 Tükçedir Botta 100+ Komut Mevcuttur.
Bot 16.03.2020 Tarihinde Yapılmaya Başlanmıştır
Botun Yapım Aşaması Halen Devam Etmektedir.
Botumuzun Üstünde Bir Çok Kişinin Emeği Vardır.
Botumuz Daha İyi Yollar Açmak İçin Varız.

Botumuzun Kısa Bilgileri ;

Yardım Menüsü : n!yardım |
Kişisel Menü : n!kullanıcı |
Müzik Komutları : n!müzik |
Eğlence Komutları : n!eğlence |
Yetkili Menüsü : n!yetkili |
Gold Üye Komutları : n!gold |
Moderasyon Komutları : n!ayar |
Anime Komutları : n!animek |