Logo for Natsume

Natsume 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: n! (Changeable) | @Natsume#5102 (mention)
Created by: Berk ~#0134
%100 Turkish Anime Bot: Natsume!

Bot Tamamen %100 Tükçedir Botta 100+ Komut Mevcuttur. Bot 16.03.2020 Tarihinde Yapılmaya Başlanmıştır Botun Yapım Aşaması Halen Devam Etmektedir. Botumuzun Üstünde Bir Çok Kişinin Emeği Vardır. Botumuz Daha İyi Yollar Açmak İçin Varız.

Botumuzun Kısa Bilgileri ;

Yardım Menüsü : n!yardım | Kişisel Menü : n!kullanıcı | Müzik Komutları : n!müzik | Eğlence Komutları : n!eğlence | Yetkili Menüsü : n!yetkili | Gold Üye Komutları : n!gold | Moderasyon Komutları : n!ayar | Anime Komutları : n!animek |