Logo for Natsume

Natsume

0
0 upvotes in June
Upvote Natsume
%100 Turkish Anime Bot: Natsume!

Bot Tamamen %100 Tükçedir Botta 100+ Komut Mevcuttur.
Bot 16.03.2020 Tarihinde Yapılmaya Başlanmıştır
Botun Yapım Aşaması Halen Devam Etmektedir.
Botumuzun Üstünde Bir Çok Kişinin Emeği Vardır.
Botumuz Daha İyi Yollar Açmak İçin Varız.

Botumuzun Kısa Bilgileri ;

Yardım Menüsü : n!yardım |
Kişisel Menü : n!kullanıcı |
Müzik Komutları : n!müzik |
Eğlence Komutları : n!eğlence |
Yetkili Menüsü : n!yetkili |
Gold Üye Komutları : n!gold |
Moderasyon Komutları : n!ayar |
Anime Komutları : n!animek |

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Information

Prefix: n! (Changeable) | @Natsume#5102 (mention)
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: ල 'Berk#7226
Short link: discord.ly/natsume