Nighea! Discord Bot Logo

Nighea! Discord Bot

0
Full Nighea! Bot guide, with invite link to add to your server, along with Moderation commands and any Discord bot upvote rewards.
0 upvotes in February

Nighea! Discord Bot Described

: Nighea ses kanalları sayesinde kaç kişinin online, kaç kişinin seste, kaç kişinin bot olduğunu ve toplam kullanıcı sayısını gösterir.

Komutlar - Commands;

n!yardım : Bot’un nasıl kullanılacağını gösterir. - It shows how to use the bot.

n!kurulum : Sunucu istatistik kanallarını kurar. - The server installs statistics channels.

n!durumkapat : Sunucu istatistik kanallarını kapatır. - The server closes statistics channels.

n!davet : Nighea’yı sunucunuza davet eder. - You invite Nighea to your server.

n!prefix : Botun ön ekini kendi sunucunuza özel yapabilirsiniz. - You set the prefix of the bot according to your server.

n!website : Nighea’nın İnternet Sitesine Gidebilirsiniz. - You can go to Nighea’s website.

Nighea ses kanalları sayesinde kaç kişinin online, kaç kişinin seste, kaç kişinin bot olduğunu ve toplam kullanıcı sayısını gösterir
Thanks to Nighea voice channels, it shows how many people are online, how many are in the sound, how many are bots and the total number of users.

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Frequently Asked Questions

How do I add Nighea! Discord Bot to my server?

You can add Nighea! to your Discord Server by pressing ‘Add Nighea! Discord Bot’ on this page.

Information

Prefix: n!
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: Börek#3416
Short link: discord.ly/nighea