Logo for Nighea!

Upvote Nighea!


Nighea ses kanalları sayesinde kaç kişinin online, kaç kişinin seste, kaç kişinin bot olduğunu ve toplam kullanıcı sayısını gösterir.
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Nighea!

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Komutlar - Commands;

n!yardım : Bot’un nasıl kullanılacağını gösterir. - It shows how to use the bot.

n!kurulum : Sunucu istatistik kanallarını kurar. - The server installs statistics channels.

n!durumkapat : Sunucu istatistik kanallarını kapatır. - The server closes statistics channels.

n!davet : Nighea’yı sunucunuza davet eder. - You invite Nighea to your server.

n!prefix : Botun ön ekini kendi sunucunuza özel yapabilirsiniz. - You set the prefix of the bot according to your server.

n!website : Nighea’nın İnternet Sitesine Gidebilirsiniz. - You can go to Nighea’s website.

Nighea ses kanalları sayesinde kaç kişinin online, kaç kişinin seste, kaç kişinin bot olduğunu ve toplam kullanıcı sayısını gösterir
Thanks to Nighea voice channels, it shows how many people are online, how many are in the sound, how many are bots and the total number of users.

Check out the home page for the full Discord Bot List.