Logo for Sally

Sally 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 1
Prefix: s!
Created by: ' Miran#0001
Short link: discord.ly/sally
Sunucunuzdaki Moderasyonu Sağlar ve Eğlendirir
Upvote Sally

Sürekli olarak geliştirilen kütüphane, discord.js. içeren bir Türk botudur.Çoğu kategoriden komut vardır. Örneğin; Müzik, Eğlence, Moderasyon gibi kategoriler vardır. Komutlara bir örnek verirsek; oy, duyuru, sayaç, sohbet temizliği, otomatik rol, yasak, tekme, vip sistemi, hediye, düello, talep sistemi, kanal kilitleme,güvenlik vb.