Logo for Sally

Upvote Sally


Sunucunuzdaki Moderasyonu Sağlar ve Eğlendirir
You can vote once every 12 hours.Back to Sally

Sürekli olarak geliştirilen kütüphane, discord.js. içeren bir Türk botudur.Çoğu kategoriden komut vardır. Örneğin; Müzik, Eğlence, Moderasyon gibi kategoriler vardır. Komutlara bir örnek verirsek; oy, duyuru, sayaç, sohbet temizliği, otomatik rol, yasak, tekme, vip sistemi, hediye, düello, talep sistemi, kanal kilitleme,güvenlik vb.

Check out the home page for the full Discord Bot List.