Logo for Sooty

Sooty 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: /
Created by: Shahrukh🍓#1493
Short link: discord.ly/sooty
Türkçe Müzik BOTU! Hemen sunucuna ekle! ⚡️

🤔 Botla neler yapabileceğinizi gösterir. — /yardım

🎧 İstediğin şarkıyı çalar. — /çal

⏸ Müziği durdurur. — /durdur

▶️ Müziği devam ettirir. — /devam

🔁 Çalan müziği tekrarlatır. — /tekrarla

📄 Müzik kuyruğunu gösterir. — /liste

⏭ Çalınan müziği geçer. — /geç

🔊 Belirlediğiniz değerde sesi açar. — /ses