Logo for Klaus

Upvote Klaus


Türkçe Müzik BOTU! Hemen sunucuna ekle! ⚡️
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Klaus

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

🤔 Botla neler yapabileceğinizi gösterir. — /yardım

🎧 İstediğin şarkıyı çalar. — /çal

⏸ Müziği durdurur. — /durdur

▶️ Müziği devam ettirir. — /devam

🔁 Çalan müziği tekrarlatır. — /tekrarla

📄 Müzik kuyruğunu gösterir. — /liste

⏭ Çalınan müziği geçer. — /geç

🔊 Belirlediğiniz değerde sesi açar. — /ses

Check out the home page for the full Discord Bot List.