Logo for Ultra Guard

Ultra Guard 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: g!
Created by: Filipek ™#4953
Short link: discord.ly/ultra-gurad
Ultra-Guard to najszybciej rozwijający się polski bot discord stworzony, aby ulepszyć Twój serwer Posiada on komendy moderacyjne, 4fun oraz wiele więcej!

4FUN

g!say Wysyla dana wiadomosc przez botag! | Uzycie: g!say <text>

g!gif Szuka gifa w serwisie giphy | Uzycie: g!gif <slowo>

g!hastebin Wstawia kod/text do hastebin | Uzycie: g!hastebin <text>

g!flip Obraca tekst | Uzycie: g!flip <text>

g!reverse Obraca tekst | Uzycie: g!reverse <text>

g!cat Pokazuje losowy obrazek kota | Uzycie: g!cat

g!cow Pokazuje krowe XD | Uzycie: g!cow

g!pepe Pokazuje pepe | Uzycie: g!pepe

g!shrug Pokazuje shrug | Uzycie: g!shrug

g!lenny Pokazuje lenny face | Uzycie: g!lenny

g!joke Losowy zart | Uzycie: g!joke

g!gif Szuka danego gifa | Uzycie: g!gif <fraza>

Komendy dla użytkowników:

g!ping Sprawdza ping bota | Użycie: g!ping

g!contact Wysyla msg do tworcow bota | Użycie: g!contact <wiadomosc>

g!weather Sprawdza pogodę | Użycie: g!weather <miasto>

g!donate Pinionzki he he | Użycie: g!donate

g!invite Wysyła ci link do bota | Użycie: g!invite

g!avatar Wysyła ci czyjś avatar | Użycie: g!avatar [@użytkownik]

g!botinfo Wysyła bot info | Użycie: g!botinfo

g!stats Wysyła statystyki bota (szczegóły techniczne) | Użycie: g!stats

g!userinfo Wysyła informacje o użytkowniku | Użycie: g!userinfo [@użytkownik]

g!serverinfo Wysyła informacje o serwerze | Użycie: g!serverinfo

Komendy administracyjne:

g!mute Wycisza uzytkownika | Uzycie: g!mute <@uzytkownik> <czas>

g!unmute ** Odcisza uzytkownika** | Uzycie: g!unmute <@uzytkownik>

g!kick Wyrzuca uzytkownika z serwera | Uzycie: g!kick <@uzytkownik> <powod>

g!ban Banuje uzytkownika na serwerze | Uzycie: g!ban <@uzytkownik> <powod>

g!clear Czysci chat | Uzycie: !clear <liczba>

g!warn Daje ostrzezenie uzytkownikowi | Uzycie: g!warn <@uzytkownik> <tresc ostrzezenia>