Logo for Util

Upvote Util


Jediný český utility discord bot, který umí Reaction role, giveawaye a mnoho dalšího! The only one czech bot, that does reaction role!
You can vote once every 12 hours.
Once you press Upvote, you may be prompted asking if you wish to recieve notifications.
This will remind you in 12 hours that you can vote again!Back to Util

Looking to promote your discord server? Check out Discord Server List!

Util Bot

Reaction Role, Giveaway, fakesay a mnoho dalšího

Aktuální příkazy

Role

!reactrole - Menu na vytvoření vlastních reaction role

!s-autorole - Nastaví automatickou roli po připojení

!d-autorole - Smaže automatickou roli po připojení

Info

!help - Zobrazí tohle menu

!ping - Zobrazí ping

!botinfo - Zobrazí základní informace o botovi

!url - Zkrátí URL

!prefix - změní prefix bota

!invite - Pozvat UtilBota

Say

!fakesay - Napíše text za někoho jiného (!fakesay <@jmeno> <text>)

!webhook - Vytvoří webhook ze zprávou (!webhook <@jmeno> <obrazek> <text>)

!embed - Vytvoří embed

Giveaway

!gcreate - Vytvoří giveaway

!greroll - Vybere nového výherce

!gend - Ukončí giveaway

Level

!level - Ukáže level

Hudba

!play - Zahraje skladbu (Lze vložit link)

!queue - Zobrazí frontu

!skip Přeskočí aktuální skladbu

!vol Nastaví hlasitost skladby

!np Zobrazí, jaká skladba aktuálně hraje

!stop Zastaví přehrávání

!pause Pauzne aktuální skladbu

!resume Spustí pauznutou skladbu

!replay Přehraje aktuální skladbu znova

Check out the home page for the full Discord Bot List.