Util Discord Bot Logo

Util Discord Bot

Full Util Bot guide, with invite link to add to your server, along with Moderation commands and any Discord bot upvote rewards.

0 upvotes in December

Util Discord Bot Described:

Jediný český utility discord bot, který umí Reaction role, giveawaye a mnoho dalšího! The only one czech bot, that does reaction role!

Util Bot

Reaction Role, Giveaway, fakesay a mnoho dalšího

Aktuální příkazy

Role

!reactrole - Menu na vytvoření vlastních reaction role

!s-autorole - Nastaví automatickou roli po připojení

!d-autorole - Smaže automatickou roli po připojení

Info

!help - Zobrazí tohle menu

!ping - Zobrazí ping

!botinfo - Zobrazí základní informace o botovi

!url - Zkrátí URL

!prefix - změní prefix bota

!invite - Pozvat UtilBota

Say

!fakesay - Napíše text za někoho jiného (!fakesay <@jmeno> <text>)

!webhook - Vytvoří webhook ze zprávou (!webhook <@jmeno> <obrazek> <text>)

!embed - Vytvoří embed

Giveaway

!gcreate - Vytvoří giveaway

!greroll - Vybere nového výherce

!gend - Ukončí giveaway

Level

!level - Ukáže level

Hudba

!play - Zahraje skladbu (Lze vložit link)

!queue - Zobrazí frontu

!skip Přeskočí aktuální skladbu

!vol Nastaví hlasitost skladby

!np Zobrazí, jaká skladba aktuálně hraje

!stop Zastaví přehrávání

!pause Pauzne aktuální skladbu

!resume Spustí pauznutou skladbu

!replay Přehraje aktuální skladbu znova

Check out the home page for the full Discord Bot List.

Frequently Asked Questions

How do I add Util Discord Bot to my server?

You can add Util to your Discord Server by pressing 'Add Util Discord Bot' on this page.

More Discord Bots

Pokétwo Discord Bot Banner
Pokétwo Discord Bot Logo
5,725
1.4M

The Pokémon experience, on Discord. Catch, level, and evolve Pokémon, trade and battle with friends, and more. All free and open source.
Dank Memer Discord Bot Banner
Dank Memer Discord Bot Logo
3,918
9.2M

Meet the largest in-app indie game on Discord. A currency and fishing game for catching creatures, collecting items, robbing your friends, taking care of pets, building skills, and more!

Information

Prefix: u! (Jde změnit)
Servers: unknown
Users: unknown
Created by: Sqostik#6300