Logo for WOLF

WOLF 0

Servers: unknown
Users: unknown
Upvotes this month: 0
Prefix: w!
Created by: DELETED USER#7765
Short link: discord.ly/wolf
You can listen to music and have fun with Wolf.
Upvote

Wolf’un Komutlarını Görmek İçin w!yardım Yazmanız Yeterli Olucaktır.
WOLF#0037 You can listen to music and have fun with Wolf. © 2020 WOLF#0037 w!yardım
Play Yeni Şarkı Açar. w!play
Queue Varolan Şarkı Sırasını Gösterir. w!queue
Resume Durdurduğunuz Şarkıya Devam Eder. w!resume
Pause Çalan Şarkıyı Durdurursunuz. w!pause
Stop Çalmakta Olan Şarkıyı Kapatır. w!stop
Nowplaying Çalmakta Olan Şarkı Hakkında Bilgi Verir. w!nowplaying
Skip Şarkı Listenizde Başka Şarkı Varsa Bu Şarkıyı Atlayıp Onu Çalmaya Başlar. w!skip
Voice Çalmakta Olan Şarkıya Ses ve Bas Ekleyin. w!voice